3.Sıyırıcı Yazdır

Sıyırıcılar ön çökeltme tankı, son çökeltme tankı gibi çamurun ve çökebilen katı maddelerin dibe çöktürülerek uzaklaştırıldığı sistemlerde kullanılırlar. Arıtma tesislerinin en temel elemanlarından biridir. Havuzun yapısına bağlı olarak dairesel ya da doğrusal tipte üretilirler.

DAİRESEL SIYIRICILAR

Dairesel tip sıyırıcılar tahrik şekline göre; merkezden tahrikli sabit köprülü veya çevreden tahrikli döner köprülü olarak farklı özellikte imal edilebilmektedir. Tabanda biriken çamur, merkezdeki çamur hunisine sıyrılarak buradan bir pompa vasıtasıyla çekilmek suretiyle uzaklaştırılmaktadır.

Standart olarak, su ile temas eden yüzeyler paslanmaz çelik diğer yüzeyler epoksi kaplı karbon çelik kaplanarak korunmuştur. Özel istek halinde bir bölümü veya tamamı paslanmaz çelikten imal edilebilir.
Tamamen sökülebilir, taşınabilir boyuttaki parçalar, şantiyede özel bir kaldırma aracına gerek duyulmadan montajın insan gücüyle yapılabilmesini sağlar.

DOĞRUSAL SIYIRICILAR

Atıksu arıtımının vazgeçilmez prosesi olan çökeltim işlemi bazı durumlarda dikdörtgen kesitli havuz veya tanklarda ( fat trap, ön çökeltim havuzları, yüzdürme havuzları, vb.) gerçekleştirilmektedir. Bu durumda dibe çökelen çamurun çökeltim tankı boyunca orta kısmında bulunan çamur kanalına doğru sıyrılması gerekeceğinden doğrusal sıyırıcılar dizayn edilmiştir. Doğrusal sıyırıcılar, çoğunlukla ön arıtma tesisinde, kum ve yağ tutucu olarak tercih edilmektedir.