Bakteriyel Ürünler Yazdır
BAKTERİYEL ÜRÜNLER Endüstrilerden kaynaklanan atıksuların arıtımına ve evsel nitelikli atıksuların biyolojik arıtımına yardımcı olmak amacıyla kullanılır. Biyolojik atıksu arıtma sistemlerinde koku genelde anaerobik şartlar nedeniyle oluşmaktadır. Bakteri Kültürleri’nin kullanılmasıyla toplama kanalları, kanalizasyon hatları, pompa istasyonları ve terfi merkezlerindeki yağ kaynaklı birikme, tıkanıklıklar ve koku engellenmektedir.