Yazdır

Pompalar bir atıksu arıtma tesisinin girişinden başlayarak, bitimine kadar olan değişik birimlerinin arasındaki farklı akışkanların transferi için kullanılmaktadır.

Herhangi bir pompalama işlemi için pompa seçimi yapılırken en genel halde aşağıda sıralanan parametrelerin göz önüne alınması gereklidir.

 1. Akışkanın türü
 2. Çalışma şartları
 3. Kullanım sahası
 4. Debi
 5. Viskozite
 6. Sıcaklık
 7. pH değeri
 8. Çalışma süresi
 9. Emme yüksekliği
 10. Manometrik basma yüksekliği
 11. Tahrik türü

En genel haliyle atıksu arıtma tesislerinde kullanım sahası bulan pompa tiplerini aşağıdaki gibidir.

 1. Vidalı pompalar
 2. Santrifüj pompalar
 3. Dalgıç pompalar
 4. Monopomplar
 5. Pistonlu pompalar
 6. Dozaj pompaları
 7. Membranlı pompalar
 8. Peristaltik pompalar