Debi Ölçüm Cihazları Yazdır
Arıtma tesisleri giris veya çıkısına monte edilerekarıtma tesisine gelen atıksu
miktarını tespit ve kayıt eden açık kanal veya boru tipi cihazlardır.