Otomatik Numune Alma Cihazları Yazdır
Arıtma tesisi çıkısında arıtma tesisinin anlık yerine ortalama veriminin
belirlenebilmesi için istenilen süre boyunca ve istenilen miktarda atıksu numunesi
toplanması amacı ile kullanılan cihazlardır.