Paket Biyilojik Atıksu Arıtma Tesisi Yazdır

Daha çok evsel atıksu arıtımında tercih edilen biyolojik arıtma sistemi ile kirlilik yüküne bağlı olarak endüstriyel atıksularda arıtılabilmektedir. Sistem tasarımında; parametrelere ve ilgili mevzuatların deşarj limitlerine bağlı olarak kesikli veya sürekli sistemler arasında seçim yapılarak yol haritası oluşturulur. Biyolojik arıtma sistemlerinde kirlilik giderimi mikroorganizmalar yardımıyla yapılmaktadır.

Paket arıtma üniteleri düşük debili atıksuların arıtımında taşınabilirliği ve estetik görünümü nedeniyle daha pratik olduğu için tercih edilmektedir. Hazırlanan üniteler çelik malzemeden üretilmiş olup korozyonu önleme amacıyla iki kat epoxy astar ve iki kat epoxy boya ile boyanmaktadır.