Paket Kimyasal Atıksu Arıtma Tesisi Yazdır

Kimyasal arıtma sistemlerinin; endüstriyel nitelikli atıksu oluşumunun söz konusu olduğu fabrikalar ve üretim tesislerinde uygulama alanı bulmaktadır. Değişken boyutlara sahip çelik tank şeklinde imal edilen paket arıtma tesisleri taşınması kolay, sessiz, kokusuz ve yüksek verimle çalışan sistemlerdir.

Sanayi tesislerinden kaynaklanan atıksulara laboratuar şartlarında arıtılabilirlik testleri uygulanarak kullanılacak olan kimyasalların optimum dozaj seviyeleri belirlenir ve laboratuar ortamında yapılan çalışmaların sonucuna göre en uygun arıtma prosesi dizayn edilir.  Belirlenen bu proses ile atıksuları, ilgili yönetmeliklerde belirtilen deşarj standartları içerisinde arıtması gerçekleştirilir.

Hazırlanan üniteler çelik malzemeden üretilmiş olup korozyonu önleme amacıyla iki kat epoxy astar ve iki kat epoxy boya ile boyanmaktadır.